Strona Główna

Wizytę w Kancelarii należy wcześniej umówić telefonicznie.

Kancelaria Adwokacka mecenasa Łukasza Drop zapewnia kompleksową obsługę prawną klientów indywidualnych jak i przedsiębiorców. Kancelaria gwarantuje indywidualne podejście do każdej sprawy. Prowadząc powierzone mi sprawy, niejednokrotnie w najtrudniejszych życiowych momentach, stoję po stronie moich Klientów nawet w wówczas, gdy po ich stronie nie stoi już nikt. Zdobyta wiedza oraz doświadczenie a także zaangażowanie w prowadzone sprawy dają  rękojmię, że pomoc prawna jest świadczona Klientom Kancelarii ze starannością, jaka wymagana jest od profesjonalisty. Mecenas Łukasz Drop będąc członkiem Świętokrzyskiej Izby Adwokackiej w Kielcach od stycznia 2012 r. posiada wieloletnie doświadczenie w reprezentowaniu Klientów przed sądami wszystkich instancji, organami ścigania, urzędami i innymi instytucjami.

Kancelaria Adwokacka zapewnia prowadzenie spraw przed sądami powszechnymi (rejonowymi, okręgowymi, apelacyjnymi), organami ścigania (policja, prokuratura), organami administracji publicznej, wojewódzkimi sądami administracyjnymi, Sądem Najwyższym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym. Ponadto mogą Państwo skorzystać z ustnych porad prawnych, sporządzania umów cywilno-prawnych,  umów w obrocie gospodarczym, wszelkiego rodzaju pism, w tym: podań, wniosków, pozwów, apelacji, zażaleń, sprzeciwów od nakazów zapłaty, prywatnych aktów oskarżenia, kasacji i innych.

Kancelaria świadczy pomoc prawną na terenie całego kraju ze szczególnym uwzględnieniem Jędrzejowa, Kielc oraz województwa świętokrzyskiego.