Strona Główna

Wizytę w Kancelarii należy wcześniej umówić telefonicznie.

Kancelaria Adwokacka Mecenasa Łukasza Drop zapewnia kompleksową obsługę prawną klientów indywidualnych jak i przedsiębiorców. Kancelaria gwarantuje indywidualne podejście do każdej powierzonej sprawy tak, by uzyskać najlepsze rozwiązanie dla Mocodawcy.  Zdobyta wiedza oraz doświadczenie a także zaangażowanie w prowadzone sprawy dają  rękojmię, że pomoc prawna świadczona Klientom Kancelarii jest na najwyższym poziomie. Mecenas Łukasz Drop będąc członkiem Świętokrzyskiej Izby Adwokackiej w Kielcach od stycznia 2012 r. posiada wieloletnie doświadczenie w reprezentowaniu Klientów przed sądami wszystkich instancji, organami ścigania, urzędami i innymi instytucjami.

Kancelaria Adwokacka zapewnia reprezentację przed sądami powszechnymi (rejonowymi, okręgowymi, apelacyjnymi), organami ścigania (policja, prokuratura), organami administracji publicznej, wojewódzkimi sądami administracyjnymi, Sądem Najwyższym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym. Ponadto mogą Państwo skorzystać z ustnych porad prawnych, sporządzania umów cywilno-prawnych,  umów w obrocie gospodarczym, wszelkiego rodzaju pism, w tym: podań, wniosków, pozwów, apelacji, zażaleń, sprzeciwów od nakazów zapłaty, kasacji i innych.

Kancelaria świadczy pomoc prawną na terenie całego kraju ze szczególnym uwzględnieniem Jędrzejowa, Kielc oraz województwa świętokrzyskiego.