Zakres Usług

Prawo karne – rozwiń
Pomoc prawna dla podejrzanych/oskarżonych/skazanych: obrona podejrzanego na etapie postępowania przygotowawczego (śledztwo, dochodzenie), tymczasowe aresztowanie, zatrzymanie, obrona oskarżonego na etapie rozprawy…
Prawo rodzinne – rozwiń
rozwód: z orzekaniem o winie/ bez orzekania o winie, separacja, alimenty: ustalanie wysokości, podwyższanie, obniżanie, kontakty rodziców z dziećmi, dziadków z…
Prawo spadkowe – rozwiń
stwierdzenie nabycia spadku na podstawie ustawy, testamentu, stwierdzenie nieważności testamentu, uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia, dział spadku, w tym rozliczenie…
Odszkodowania i zadośćuczynienia – rozwiń
Kancelaria Adwokacka zajmuje się dochodzeniem poniższych roszczeń: odszkodowanie - za szkodę majątkową, zadośćuczynienie - za szkodę niemajątkową (krzywdę np. ból,…
Prawo cywilne – rozwiń
sprawy o zapłatę kwot pieniężnych wynikających z umów, czynów niedozwolonych i innych, zniesienie współwłasności, dział spadku, podział majątku wspólnego byłych…
Prawo nieruchomości – rozwiń
dział spadku, w tym rozliczenie nakładów na majątek spadkowy, zwrot korzyści pobranych przez jednego ze spadkobierców z majątku spadkowego,  podział…
Windykacja długów – rozwiń
Działania Kancelarii Adwokackiej mające na celu wyegzekwowanie należności pieniężnych od dłużników nieregulujących  w terminie swoich zobowiązań składają się z 3…
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych (ZUS, KRUS) – rozwiń
bieżąca obsługa pracodawców w zakresie prawa pracy, reprezentowanie pracodawcy albo pracownika w przypadku sporu na tle stosunku pracy, mobbing i…
Prawo gospodarcze i prawo spółek – rozwiń
prowadzenie obsługi prawnej przedsiębiorców (osób fizycznych i osób prawnych), reprezentowanie wspólników spółek cywilnych oraz spółek prawa handlowego (spółka jawna, spółka…
Prawo administracyjne – rozwiń
odwołania od decyzji administracyjnych, skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzje administracyjne, skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego, reprezentowanie Klientów…