Zakres Usług

Prawo rodzinne – rozwiń
rozwód: z orzekaniem o winie/ bez orzekania o winie, separacja, alimenty, władza rodzicielska, kontakty rodziców z dziećmi, dziadków z wnukami, podział…
Prawo karne – rozwiń
Pomoc prawna dla podejrzanych/oskarżonych/skazanych: obrona podejrzanego na etapie postępowania przygotowawczego (śledztwo, dochodzenie), tymczasowe aresztowanie, zatrzymanie obrona oskarżonego na etapie rozprawy…
Prawo spadkowe – rozwiń
stwierdzenie nabycia spadku na podstawie ustawy lub testamentu, podważanie ważności testamentu, zachowek, dział spadku, rozliczenie nakładów na majątek spadkowy, zasiedzenie…
Odszkodowania i zadośćuczynienia – rozwiń
Adwokat Łukasz Drop świadczy pomoc prawną w zakresie dochodzenia niżej wymienionych świadczeń na rzecz poszkodowanego bądź w przypadku zgonu poszkodowanego…
Prawo cywilne – rozwiń
sprawy o zapłatę kwot pieniężnych wynikających z umów, czynów niedozwolonych i innych, zniesienie współwłasności, dział spadku, podział majątku wspólnego byłych…
Prawo nieruchomości – rozwiń
 zniesienie współwłasności nieruchomości, dział spadku, podział majątku wspólnego byłych małżonków, ustalanie nierównych udziałów w majątku wspólnym byłych małżonków, rozliczenie nakładów…
Windykacja długów – rozwiń
Działania Kancelarii Adwokackiej mające na celu wyegzekwowanie należności pieniężnych od dłużników nieregulujących  w terminie swoich zobowiązań składają się z 3…
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych (ZUS, KRUS) – rozwiń
reprezentowanie pracodawcy albo pracownika w przypadku sporu na tle stosunku pracy, bieżąca obsługa pracodawców w zakresie prawa pracy, sporządzanie i…
Prawo gospodarcze i prawo spółek – rozwiń
prowadzenie obsługi prawnej przedsiębiorców (osób fizycznych i osób prawnych), reprezentowanie wspólników spółek cywilnych oraz spółek prawa handlowego (spółka jawna, spółka…
Prawo administracyjne – rozwiń
pomoc prawna w uzyskaniu korzystnej decyzji administracyjnej, sporządzanie podań, wniosków, skarg w postępowaniu administracyjnym, reprezentowanie Klienta przed organami administracji publicznej,…