Zkres Usług

Prawo rodzinne
rozwód: z orzekaniem o winie/ bez orzekania o winie, separacja, alimenty, władza rodzicielska, kontakty rodziców z dziećmi, dziadków z wnukami, podział…
Prawo karne
Pomoc prawna dla podejrzanych/oskarżonych/skazanych: obrona podejrzanego na etapie postępowania przygotowawczego (śledztwo, dochodzenie), tymczasowe aresztowanie, zatrzymanie obrona oskarżonego na etapie rozprawy…
Prawo spadkowe
stwierdzenie nabycia spadku na podstawie ustawy lub testamentu, uchylenie się od skutków prawnych przyjęcia lub odrzucenia spadku, dział spadku, rozliczenie…
Odszkodowania i zadośćuczynienia
Adwokat Łukasz Drop świadczy pomoc prawną w zakresie dochodzenia niżej wymienionych świadczeń na rzecz poszkodowanego bądź w przypadku zgonu poszkodowanego…
Prawo cywilne
sprawy o zapłatę kwot pieniężnych wynikających z umów, czynów niedozwolonych i innych, zniesienie współwłasności, dział spadku, podział majątku wspólnego byłych…
Prawo nieruchomości
 zniesienie współwłasności nieruchomości, dział spadku, podział majątku wspólnego byłych małżonków, ustalanie nierównych udziałów w majątku wspólnym byłych małżonków, rozliczenie nakładów…
Windykacja długów
Działania Kancelarii Adwokackiej mające na celu wyegzekwowanie należności pieniężnych od dłużników nieregulujących  w terminie swoich zobowiązań składają się z 3…
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych (ZUS, KRUS)
reprezentowanie pracodawcy albo pracownika w przypadku sporu na tle stosunku pracy, bieżąca obsługa pracodawców w zakresie prawa pracy, sporządzanie i…
Prawo gospodarcze i prawo spółek
prowadzenie obsługi prawnej przedsiębiorców (osób fizycznych i osób prawnych), reprezentowanie wspólników spółek cywilnych oraz spółek prawa handlowego (spółka jawna, spółka…
Prawo administracyjne
pomoc prawna w uzyskaniu korzystnej decyzji administracyjnej, sporządzanie podań, wniosków, skarg w postępowaniu administracyjnym, reprezentowanie Klienta przed organami administracji publicznej,…