O Mnie

Od stycznia 2012 r. jestem członkiem Świętokrzyskiej Izby Adwokackiej w Kielcach. Uwieńczeniem mojej drogi zawodowej było zdanie egzaminu adwokackiego po odbyciu 3 – letniej aplikacji adwokackiej, co ostatecznie umożliwiło mi wykonywanie zawodu adwokata. Bycie adwokatem to jednak coś więcej niż zawód – to rodzaj powołania i pasji. Będąc adwokatem na co dzień  mam kontakt z ludźmi w najtrudniejszych momentach ich życia. Moim obowiązkiem nie tylko zawodowym ale również etycznym jest stać po ich stronie nawet wówczas, gdy po ich stronie nie stoi już nikt.

Moja „przygoda” z prawem rozpoczęła się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie ukończyłem studia w trybie stacjonarnym. Kierunek wybrałem z przekonania, ponieważ odkąd pamiętam, zawsze chciałem pracować z ludźmi. W czasie studiów angażowałem się społecznie, m.in. udzielając pomocy prawnej pro publico bono będąc wolontariuszem w Fundacji Academia Iuris. W trakcie studiów za bardzo dobre wyniki w nauce otrzymałem gratulacje od Rektora Uniwersytetu Łódzkiego oraz pobierałem stypendium naukowe.

Obecnie prowadzę indywidualną Kancelarię Adwokacką z siedzibą w Jędrzejowie przy ul. 11 Listopada 24.