O Mnie

Od stycznia 2012 r. jestem członkiem Świętokrzyskiej Izby Adwokackiej w Kielcach. Uwieńczeniem mojej drogi zawodowej było zdanie egzaminu adwokackiego, co ostatecznie umożliwiło mi wykonywanie zawodu adwokata. Bycie adwokatem to jednak coś więcej niż zawód – to rodzaj powołania i pasji. Będąc adwokatem na co dzień  mam kontakt z ludźmi w najtrudniejszych momentach ich życia. Moim obowiązkiem nie tylko zawodowym ale również etycznym jest stać po ich stronie nawet wówczas, gdy po ich stronie nie stoi już nikt.

Moja „przygoda” z prawem rozpoczęła się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie ukończyłem studia w trybie stacjonarnym. Kierunek wybrałem z przekonania, ponieważ odkąd pamiętam, zawsze chciałem pracować z ludźmi. W czasie studiów angażowałem się społecznie, m.in. udzielając pomocy prawnej pro publico bono będąc wolontariuszem w Fundacji Academia Iuris. W trakcie studiów za bardzo dobre wyniki w nauce pobierałem stypendium naukowe oraz otrzymałem gratulacje od Rektora Uniwersytetu Łódzkiego.

Następnym etapem mojej ścieżki zawodowej było dostanie się na aplikację adwokacką, którą odbywałem w Kielcach. 3 – letni okres aplikacji umożliwił mi zdobycie szerokiego doświadczenia w wielu dziedzinach prawa. Już wówczas do moich codziennych obowiązków należało reprezentowanie Klientów przed sądami, organami ścigania, organami administracji publicznej w zastępstwie adwokata.

Obecnie prowadzę indywidualną Kancelarię Adwokacką z siedzibą w Jędrzejowie. Moją pasją są dalekie wyprawy rowerowe, podczas których mogę na dwóch kółkach zwiedzać najciekawsze zakątki nie tylko Polski ale i Europy, turystyka górska, akwarystyka oraz czytanie książek o tematyce historycznej.