Odszkodowania i zadośćuczynienia – rozwiń

Adwokat Łukasz Drop świadczy pomoc prawną w zakresie dochodzenia niżej wymienionych świadczeń na rzecz poszkodowanego bądź w przypadku zgonu poszkodowanego na rzecz najbliższych członków jego rodziny w następujących zdarzeniach losowych:

 • wypadków komunikacyjnych (dochodzenie należności na rzecz wszystkich uczestników ruchu drogowego: kierowców, pasażerów, rowerzystów, pieszych),
 • błędów lekarskich,
 • zakażeń w szpitalu,
 • wypadków przy pracy,
 • wynikających z przestępstwa popełnionego na szkodę pokrzywdzonego,
 • niesłusznego skazania, tymczasowego aresztowania lub zatrzymania,
 • poślizgnięcia na nie odśnieżonej lub oblodzonej powierzchni.
 • zmarnowanego urlopu,
 • innego zdarzenia losowego.

Jeżeli szkoda (majątkowa, niemajątkowa, śmierć) jest następstwem przestępstwa roszczenie o naprawienie szkody przedawnia się dopiero po 20 latach od dnia popełnienia przestępstwa bez względu na to czy sprawca został ustalony i skazany wyrokiem sądu karnego.

W ramach prowadzonych spraw dochodzone są następujące świadczenia:

 1. odszkodowanie – za szkodę majątkową,
 2. zadośćuczynienie – za szkodę niemajątkową (krzywdę np. ból, cierpienie psychiczne),
 3. zwrot kosztów leczenia,
 4. utracone dochody,
 5. renta – w przypadku utraty całkowicie lub częściowo zdolności do pracy zarobkowej, zwiększenia potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość,
 6. koszty niezbędne do przygotowania do nowego zawodu,
 7. odszkodowanie i/lub zadośćuczynienie dla członków najbliższej rodziny zmarłego poszkodowanego,
 8. renta dla osoby względem której na zmarłym poszkodowanym ciążył ustawowy obowiązek alimentacyjny jak też którym mimo braku obowiązku alimentacyjnego dobrowolnie i stale dostarczał środków utrzymania,
 9. zwrot kosztów pogrzebu.