Odszkodowania i zadośćuczynienia – rozwiń

Kancelaria Adwokacka zajmuje się dochodzeniem poniższych roszczeń:

 1. odszkodowanie – za szkodę majątkową,
 2. zadośćuczynienie – za szkodę niemajątkową (krzywdę np. ból, cierpienie psychiczne),
 3. odszkodowanie i zadośćuczynienie dla członków najbliższej rodziny w przypadku śmierci poszkodowanego,
 4. zwrot kosztów leczenia,
 5. renta – w przypadku utraty całkowicie lub częściowo zdolności do pracy zarobkowej, zwiększenia potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość,
 6. renta dla osoby względem której na zmarłym poszkodowanym ciążył ustawowy obowiązek alimentacyjny jak też którym mimo braku obowiązku alimentacyjnego dobrowolnie i stale dostarczał środków utrzymania,
 7. zwrot utraconych dochodów,
 8. koszty niezbędne do przygotowania do nowego zawodu,
 9. zwrot kosztów pogrzebu.

Jeżeli szkoda (majątkowa, niemajątkowa, śmierć) jest następstwem przestępstwa roszczenie o naprawienie szkody przedawnia się dopiero po 20 latach od dnia popełnienia przestępstwa bez względu na to czy sprawca został ustalony i skazany wyrokiem sądu karnego.

Przykładowe sytuacje, z których może wynikać podstawa do dochodzenia powyżej wymienionych roszczeń:

 • wypadek komunikacyjny (dochodzenie należności na rzecz wszystkich uczestników ruchu drogowego: kierowców, pasażerów, rowerzystów, pieszych),
 • przestępstwo popełnione na szkodę pokrzywdzonego (np. pobicie, znęcanie),
 • naruszenie dóbr osobistych,
 • zakażenie w szpitalu,
 • błędy lekarskie,
 • wypadek przy pracy,
 • niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie,
 • poślizgnięcie na nie odśnieżonej lub oblodzonej powierzchni.
 • zmarnowany urlop,
 • inne zdarzenie losowe.