Prawo administracyjne – rozwiń

  • pomoc prawna w uzyskaniu korzystnej decyzji administracyjnej,
  • sporządzanie podań, wniosków, skarg w postępowaniu administracyjnym,
  • reprezentowanie Klienta przed organami administracji publicznej,
  • odwołania od decyzji administracyjnych,
  • skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego od ostatecznej decyzji administracyjnej,
  • skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego,
  • reprezentowanie Klienta przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym.