Prawo administracyjne – rozwiń

  • odwołania od decyzji administracyjnych,
  • skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzje administracyjne,
  • skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego,
  • reprezentowanie Klientów w postępowaniu administracyjnym: przed organami administracji publicznej, Samorządowym Kolegium Odwoławczym,
  • reprezentowanie Klientów przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym,
  • sporządzanie podań, wniosków, skarg w postępowaniu administracyjnym.