Prawo gospodarcze i prawo spółek – rozwiń

  • prowadzenie obsługi prawnej przedsiębiorców (osób fizycznych i osób prawnych),
  • reprezentowanie wspólników spółek cywilnych oraz spółek prawa handlowego (spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo – akcyjna, spółka z o.o., spółka akcyjna) w sporach sądowych i pozasądowych,
  • dochodzenie należności (wierzytelności) przedsiębiorców (osób fizycznych i spółek) w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym (komorniczym),
  • rejestrowanie spółek (wpis do KRS),
  • sporządzanie projektów umów i statutów spółek,
  • dochodzenie należności od członków zarządu bądź wspólników w przypadku niewypłacalności spółki,
  • wyłączenie wspólnika ze spółki,
  • uchylanie uchwał wspólników spółki, stwierdzenie nieważności uchwały wspólników spółki,
  • łączenie spółek, podział spółek. przekształcanie spółek.