Prawo nieruchomości – rozwiń

 •  zniesienie współwłasności nieruchomości,
 • dział spadku,
 • podział majątku wspólnego byłych małżonków, ustalanie nierównych udziałów w majątku wspólnym byłych małżonków,
 • rozliczenie nakładów na nieruchomość wspólną,
 • zasiedzenie,
 • odwołanie darowizny,
 • uwłaszczenie nieruchomości rolnych,
 • odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości,
 • ochrona prawa własności,
 • ochrona posiadania (roszczenie posesoryjne),
 • rozgraniczenia nieruchomości,
 • eksmisje,
 • odszkodowanie za bezumowne korzystanie z nieruchomości,
 • roszczenia o wynagrodzenie za bezprawne korzystanie z nieruchomości, gdy współwłaściciel zostanie pozbawiony współposiadania lub korzystania z niej przez innego współwłaściciela,
 • księgi wieczyste,
 • służebność drogi koniecznej,
 • służebność przesyłu