Prawo nieruchomości – rozwiń

 • dział spadku, w tym rozliczenie nakładów na majątek spadkowy, zwrot korzyści pobranych przez jednego ze spadkobierców z majątku spadkowego,
 •  podział majątku wspólnego byłych małżonków, w tym z możliwością: ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym byłych małżonków, rozliczanie nakładów np. wspólna budowa domu na działce teściów lub małżonka, wspólny remont/wykończenie domu będącego wyłączną własnością teściów lub drugiego małżonka,
 • zniesienie współwłasności nieruchomości, w tym rozliczenie nakładów na nieruchomość,
 • zasiedzenie,
 • odwołanie darowizny,
 • uwłaszczenie nieruchomości rolnych,
 • ochrona posiadania (roszczenie posesoryjne),
 • ochrona prawa własności,
 • eksmisje,
 • rozgraniczenie nieruchomości, wydanie przygranicznego pasa gruntu,
 • odszkodowanie za bezumowne korzystanie z nieruchomości,
 • roszczenia o wynagrodzenie za bezprawne korzystanie z nieruchomości, gdy współwłaściciel zostanie pozbawiony współposiadania lub korzystania z niej przez innego współwłaściciela,
 • księgi wieczyste,
 • służebność przesyłu,
 • służebność drogi koniecznej,
 • odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości.