Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych (ZUS, KRUS) – rozwiń

 • bieżąca obsługa pracodawców w zakresie prawa pracy,
 • reprezentowanie pracodawcy albo pracownika w przypadku sporu na tle stosunku pracy,
 • mobbing i dyskryminacja w miejscu pracy oraz roszczenia z tym związane,
 • uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne, żądanie przywrócenia do pracy,
 • odszkodowanie za niezgodnie z prawem rozwiązanie umowy o pracę,
 • ustalenie istnienia stosunku pracy (w miejsce umowy cywilnoprawnej np. zlecenia, o dzieło),
 • sporządzanie i opiniowanie dokumentów związanych z zatrudnieniem pracowników, w tym: umów o pracę, umów o zakazie konkurencji, dokumentów związanych z rozwiązaniem stosunku pracy,
 • zapłata zaległego wynagrodzenia, odpraw, wynagrodzenia za nadgodziny,
 • wydanie i sprostowanie świadectwa pracy,
 • zakaz konkurencji w trakcie stosunku pracy lub po jego ustaniu,
 • odwołania od decyzji ZUS, KRUS,
 • prawo do wcześniejszej emerytury za pracę w warunkach szczególnych.