Prawo rodzinne – rozwiń

 • rozwód: z orzekaniem o winie/ bez orzekania o winie,
 • separacja,
 • alimenty,
 • władza rodzicielska,
 • kontakty rodziców z dziećmi, dziadków z wnukami,
 • podział majątku wspólnego byłych małżonków, ustalanie nierównych udziałów w majątku wspólnym byłych małżonków,
 • rozliczanie nakładów np. wspólna budowa domu na działce teściów lub małżonka, wspólny remont domu będącego wyłączną własnością teściów lub małżonka,
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami (np. z powodu rozrzutności, lekkomyślnego zaciągania długów, pijaństwa),
 • ustalenie ojcostwa,
 • zaprzeczenie ojcostwa,
 • ustalenie macierzyństwa,
 • zaprzeczenie macierzyństwa,
 • rozstrzyganie o istotnych sprawach dziecka, m.in. zgoda sądu na wydanie dziecku paszportu, na wyjazd dziecka za granicę;
 • przysposobienie dziecka (adopcja).
 • unieważnienie małżeństwa,