Prawo spadkowe – rozwiń

  • stwierdzenie nabycia spadku na podstawie ustawy, testamentu,
  • stwierdzenie nieważności testamentu,
  • uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia,
  • dział spadku, w tym rozliczenie nakładów na majątek spadkowy, zwrot korzyści pobranych przez jednego ze spadkobierców z majątku spadkowego,
  • zachowek,
  • wydziedziczenie (pozbawienie prawa do zachowku), obalenie wydziedziczenia zawartego w testamencie,
  • odpowiedzialność za długi spadkowe,
  • uzyskanie zezwolenia sądu na odrzucenie spadku w imieniu małoletnich dzieci,
  • zasiedzenie majątku wchodzącego w skład spadku,
  • uchylenie się od skutków prawnych przyjęcia lub odrzucenia spadku.