Prawo spadkowe

  • stwierdzenie nabycia spadku na podstawie ustawy lub testamentu,
  • uchylenie się od skutków prawnych przyjęcia lub odrzucenia spadku,
  • dział spadku, rozliczenie nakładów na majątek spadkowy,
  • zachowek,
  • unieważnienie testamentu,
  • uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia,
  • odpowiedzialność za długi spadkowe.