Windykacja długów – rozwiń

Działania Kancelarii Adwokackiej mające na celu wyegzekwowanie należności pieniężnych od dłużników nieregulujących  w terminie swoich zobowiązań składają się z 3 etapów:

  • etap negocjacji i wezwań przedsądowych (etap ten może zostać pominięty na życzenie Klienta),
  • powództwo o zapłatę (w tym do e-Sądu) celem uzyskania tytułu wykonawczego (wyrok lub nakaz zapłaty),
  •  postępowanie komornicze, w tym poszukiwanie majątku dłużnika.

Ponadto Kancelaria Adwokacka świadczy:

  • prawne wsparcie działów obsługi wierzytelności firm,
  • skarga na czynność komornika,
  • powództwa przeciwegzekucyjne.