Windykacja długów – rozwiń

Działania Kancelarii Adwokackiej mające na celu wyegzekwowanie należności pieniężnych od dłużników nieregulujących  w terminie swoich zobowiązań składają się z 3 etapów:

  • etap negocjacji i wezwań przedsądowych (etap ten może zostać pominięty na życzenie Klienta),
  • powództwo o zapłatę celem uzyskania tytułu wykonawczego (wyrok lub nakaz zapłaty),
  •  reprezentowanie Klienta w postępowaniu egzekucyjnym (komorniczym), w tym poszukiwanie majątku dłużnika.

Ponadto Kancelaria Adwokacka świadczy:

  • skarga na czynność komornika,
  • powództwo przeciwegzekucyjne,
  • prawne wsparcie działów obsługi wierzytelności firm.